***سخن حق*** امام على عليه السلام إنَّ الحَقَّ أحسَنُ الحَديث، وَالصّادِعُ بِهِ مُجاهِدٌ*** همانا حقّ ، نيكوترين سخن است و كسى كه آشكارا حقّ بگويد، مجاهد است*** الأمالى ، مفيد : ۳ / ۳؛ سیاست نامه امام علی (ع)، ص248 *** مناسبتهاي روز: شهادت آیت الله قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی (1421 هـ ش)***صفحه اصلی > دفتر امور تربیت اخلاقی > دربـــــاره مــــــا > شرح وظايف 

- شرح وظايف دفتر تربیت امور اخلاقی بر اساس شرح وظایف معاونت تهذیب مصوبه 658

1.       سامان‌دهي، ارتقاء و توسعه امور تربيتي و تهذيبي حوزويان مشترک

2.       برنامه‌ريزي براي ترويج و تعميق معنويت و زي طلبگي حوزويان برنامه ریزی آموزش های اخلاقی

3.       طراحي و پيشنهاد رشته‌هاي تحصيلي و سرفصل‌هاي مرتبط با تربيت و اخلاق اسلامي، به معاونت آموزش مطالعات

4.       طراحي دوره‌هاي كوتاه‌مدت دانش‌افزايي و مهارتي اساتيد اخلاق، و اجراي آن در صورت ضرورت آموزش های کوتاه مدت

5.       پيشنهاد پيامهاي تربيتي و اخلاقي متناسب با موضوعات متون درسي، به مركز تدوين متون درسي، و نظارت بر رعايت امور اخلاقي در متون تدوين‌شده مطالعات

6.       همكاري با ساير معاونتها در تعيين شاخصها و معيارهاي اخلاقي گزينش كادر علمي و اجرايي مطالعات

7.       مشاركت در طراحي نظام پذيرش طلاب، به منظور در نظر گرفتن معيارها و شاخصهاي اخلاقي و معنوي مطالعات

8.       برنامه‌ريزي جهت به‌كارگيري اساتيد اخلاق و اعزام آنها به حوزه‌هاي علميه استاني، بر اساس شاخصها و معيارهاي اخلاقي و تربيتي مصوب هماهنگی اعزام

تبصره: جذب، به‌كارگيري و اعزام اساتيد اخلاق براي تدريس در دوره‌هاي رسمي، و گزينش علمي و عمومي ايشان، همانند ساير اساتيد خواهد بود.

9.       همکاری با مدیر مطالعات به منظورآسيب‌شناسي مستمر تربيتي و تهذيبي طلاب، و ارائه راهكارهاي بهبود وضعيت مطالعات

10.    برنامه‌ريزي براي افزايش آگاهي‌ها، ارتقاي مهارتها و ترويج آداب و سنن اسلامي در زندگي حوزويان آموزش های اخلاقی

11.    تعريف، تبيين و تثبيت هويت حوزوي طلاب و روحانيون، و برنامه‌ريزي براي ارتقاي آن مطالعات, برنامه ریزی آموزش های اخلاقی

12.   طراحي و تدوين برنامه‌هاي تربيتي براي غني‌سازي اوقات فراغت طلاب. برنامه ریزی آموزش های اخلاقی

13.   برنامه‌ريزي اردوهاي فرهنگي و ديني، به منظور ارتقاي ارزشهاي معنوي و اخلاقي حوزويان برنامه ریزی آموزش های اخلاقی

14.   برنامه‌ريزي براي استفاده از ظرفيتهاي اردوهاي تخصصي ساير معاونتها، در راستاي اهداف تربيتي و تهذيبي برنامه ریزی آموزش های اخلاقی

15.   برنامه‌ريزي به منظور استفاده مؤثر از محصولات و ابزارهاي فرهنگي، در راستاي تحقق اهداف تربيتي و تهذيبي. برنامه ریزی آموزش های اخلاقی, مطالعات

16.    برنامه‌ريزي براي گسترش رويكرد اخلاقي و ارزشهاي معنوي در تمام قوانين، مقررات و فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، تبليغي و اجرايي، با همكاري معاونتهاي ذي‌ربط. مطالعات

17.    برنامه‌ريزي و سامان‌دهي تلبس طلاب حوزه‌هاي علميه، با همكاري معاونتهاي ذي‌ربط. ادارۀ تلبس

18.   تهيه ضوابط و مقررات، تدوين و بررسي كارنامه اخلاقي طلاب. مطالعات

19.   تشكيل و برگزاري جلسات شوراي تربيت اخلاقی معاونت تهذیب. مطالعات

20.    تهيه، تدوين و بررسي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي تربيتي و تهذيبي حوزه علميه، و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي. مطالعات

21.   تهيه و تنظيم برنامه و بودجه ساليانه و پيشنهاد به معاونت تهذیب. مشترک

22.   تهيه و تنظيم گزارش عملكرد به صورت دوره‌اي و موردي و ارائه به معاون تهذیب. مشترک

23.   انجام‌دادن ساير وظايف محوله از سوي معاون تهذیب. مشترک