***گریستن از خوف خدا*** امام علي عليه السلام: بُكاءُ العَبدِ مِن خَشيَةِ اللّهِ يُمَحِّصُ ذُنُوبَهُ؛ گريستن بنده از خوف خدا، گناهانش را از ميان می‌برد. غرر الحكم: ح ۴۴۳۲
صفحه اصلي > دفتر امور تربیت اخلاقی > استانها > اخبار > استان البرز > درس اخلاق استاد گنجی11/12/1390